Az igaz ember hitből él" Rm. 1.17"

Üdvözöljük az Újpesti Evangélikus Egyházközség honlapján

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap de. 10-kor

Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38

Számlaszámunk: 11704007 - 20183107

 

AZ EVANGÉLIKUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN

A kereszt felemel az üres sír megelevenít. Ez az üzenet szólít meg bennünket ma húsvétra hangolva. Jézus a kereszten felemeli a szitkozódó sokaságot amikor imádkozik érettük: „Atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek”. Jézus a kereszten felemeli az ítélet végrehajtásban tevékenykedő katonákat, amikor így vallanak a jelek láttán: „Bizony Isten Fia volt ez!”. Jézus felemeli tanítványát és anyját, amikor a kereszt oldalán egymásra bízza és befogadásra inti a hitvalló tanukat. „így szólt anyjához: Asszony, íme, a te fiad! Azután így szólt a tanítványhoz: Íme, a te anyád! És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány.”  Jézus keresztje bennünket emel fel, ha hisszük és valljuk nagypéntek hitvallását: Ő értünk halt meg a golgotai kereszten. Az üres sír pedig megeleveníti holt cselekedeteinket, hazug lelkiismeretünket, hiábavaló gondolatainkat, mert Isten diadalának örököseivé válhatunk húsvét ünnepén, mert Isten munkálkodása egyedül aki diadalt szerezhet életünknek.

 

Április 9-én 10 órakor böjt 6. vasárnapján Istentisztelet Újpesten

Április 9-én 17 órakor Szeretetvendégség a gyülekezeti teremben, előadó Szlaukó Orsolya: Hogyan ünneplik más országokban a reformáció 500 éves jubileumát?

Április 12-én 17 órakor Húsvéti kézműveskedés egy falat pászka és egy korty szőlőlé mellett

Április 13-án Nagycsütörtökön 18 órakor Úrvacsorai Istentisztelet

Április 14-én Nagypénteken 18 órakor Passió Istentisztelet

Április 16-án Húsvét ünnepén 10 órakor Istentisztelet, a gyermekek és tipegők számára templomkerti meglepetés, énektanulás

Április 17-én Húsvét 2. napján 10 órakor Istentisztelet

Április 22-én 9 órától Gyülekezeti Nagytakarítás / Ezermester Nap

Április 23-án Húsvét ünnepe utáni 1 vasárnap 10 órakor Istentisztelet Újpesten

Április 23-án 16 órakor Istentisztelet és Missziói Fórum a Megyeri Klubban – vendég dr. Schneller István építész

Április 25-én 18 órakor Reformáció Köre – Munkatársi megbeszélés

Április 30-án 10 órakor Családi Istentisztelet

Újpesti Evangélikus Egyházközség

Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
E-mail: ujpestipap@gmail.com
Mobil: 06-20-824-4138
Lelkész: Solymár Péter
Felügyelő: Haba Gábor
Számlaszámunk: 11704007-20183107

 

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap 10 óra
Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
Újpesti Evangélikus Templom