Az igaz ember hitből él" Rm. 1.17"

Üdvözöljük az Újpesti Evangélikus Egyházközség honlapján

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap de. 10-kor

Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38

Számlaszámunk: 11704007 - 20183107

 

AZ EVANGÉLIKUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN

Reformáció 500 visszatekintés, leltár a mögöttünk levő alkalmakról, biztatás a Reformáció + akcióra

Május 18. Múzeumlátogatás gyülekezeti tagokkal


Május 21. családi napon óriásplakát készült a templomajtóra, családi nap keretében több lehetőség keretében jártuk körbe a reformáció örökségét.

Bibliaórán reformációi sorozat; külön reformációi kör Luther-szövegek olvasásával.
Újpesti Evangélikus Híradó – a gyülekezeti újságban Luther és az istentisztelet, 500 szó a reformációról

Szeptember 21-én Időtlen reformáció címen előadássorozat a városházán, ahol dr. Hafenscher Károly kormánybiztos köszöntötte az egybegyűlteket, dr. Zsigmond Barna alpolgármester szólt ünnepi gondolatokkal, Solymár Péter, Szabó László református lelkész, Várady Endre baptista tanár tartott előadást – majd a Reformációi Molinó átadásánál Lóránt Gábor református lelkész igehirdetése hangzott el. Végül a város vezetői fogadást adtak a városházán.
Október 10-én családi nap keretében újabb óriásplakát készült.

Október: reformációi képeslap készítése – ajándékba kapták a gyülekezeti tagok, városunk közéleti szereplői, az egyházmegye gyülekezetei.

Október 22-én szeretetvendégség keretében: reformációi út képes-zenés élménybeszámolója. dr. Pintér Attiláné közreműködésével.
Október 26-án A Benkő István Református Iskola és a kerület protestáns felekezetei fáklyás felvonulással járták körbe a kerület templomait. Fúvós zenészek kíséretében együtt énekelt több mit 500 ember zsoltárokat, a templomoknál rövid igei buzdítás hangzott el.

Október 28-án elültettük az 500 éves reformáció almafáját.

Október 30-án ünnepi díszközgyűlés a templomban.

Október 27–31-én az újpesti protestáns templomokban közös istentiszteletek és 31-én befejező alkalom a mi templomunkban.
November 14-én Kodácsy-Simon Eszter és Kodácsy Tamás a reformáció arcai szeretetvendégségen szolgáltak fórumbeszélgetéssel.

A Magyarországi Evangélikus Egyház mindig úgy gondolta, hogy a reformációi megemlékezés nem csupán a múltat felidéző visszatekintés, hanem a jövőt formáló hálaadás, amellyel a következő nemzedéket szólíthatjuk meg. Ennek keretében hagyományőrző céllal támogatják azokat a rendezvényeket, ahol a reformáció öröksége a jövő távlatában jelenik meg. Gyülekezetünk is örömmel csatlakozik ehhez a felhíváshoz, és a jövő évi munkaprogramban számos olyan lehetőséget szeretnénk biztosítani, ahol az egyetemes egyházi küldetésünk modern és érthető módon szólítja meg az idők jeleivel a ma emberét, remélem, sokan csatlakoznak kezdeményezésünkhöz, és minél többször találkozunk közös alkalmainkon.

Újpesti Evangélikus Egyházközség

Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
E-mail: ujpestipap@gmail.com
Mobil: 06-20-824-4138
Lelkész: Solymár Péter
Felügyelő: Haba Gábor
Számlaszámunk: 11704007-20183107

 

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap 10 óra
Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
Újpesti Evangélikus Templom