Az igaz ember hitből él" Rm. 1.17"

Üdvözöljük az Újpesti Evangélikus Egyházközség honlapján

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap de. 10-kor

Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38

Számlaszámunk: 11704007 - 20183107

 

AZ EVANGÉLIKUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN

Embertől emberig, lélektől lélekig! 

Jó érzéssel tapasztaltuk, hogy minden keresztény ember, köztük az Újpesti Evangélikus Egyházközség hívei is, a legnagyobb szeretettel gondoskodnak gyülekezetünk anyagi támogatásáról. Mégis szomorúan tapasztaltuk, hogy az adakozók száma az elmúlt években jelentősen megfogyatkozott. Ennek okát nagyrészt abban látjuk, hogy nem alakult ki a gyülekezeti adakozás 21. századi jó rendje. Sokan figyelmetlenségből vagy éppen a sokasodó feladatok áradatában elfelejtkeznek az egyház támogatásáról. Ezért szólítjuk meg Önt ebben a levélben, hogy adományával támogassa az Újpesti Evangélikus Egyházközséget. Jó modellnek tűnik a rendszeres (negyedéves, féléves, éves) átutalási megbízás, amely ezt a kérdést modern formában tudja rendezni. Minden adományról elismervényt juttatunk el visszaigazolásképpen, amelyet az Újpesti Evangélikus Egyházközség pénztára igazol. Az adomány összege szabad hozzájárulást jelent, az országos átlag 20000 Ft / egyháztag. Az adakozás mértékében azt is igyekszünk figyelemmel venni, hogy ha valaki kevesebbet tud adni, akkor lehet, hogy gyülekezetünk szociális támogatására szorul. Tudjuk, hogy többen jóval nagyobb összegű járulékbefizetéssel támogatják gyülekezetünket, ugyanakkor szociálisan rászorulóknak még ez az ajánlott minimális összeg is megterhelő lehet. Utóbbi esetben köszönjük a kisebb összegű felajánlásokat is, amit továbbra is nagyra becsülünk.

Gyülekezetünk számlaszáma: OTP: 11704007-20183107

Az Újpesti Evangélikus Egyházközség nevében, a gyülekezet világi elnökeként megköszönöm gyülekezetünk eddigi szíves támogatását!

Haba Gábor felügyelő

Újpesti Evangélikus Egyházközség

Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
E-mail: ujpestipap@gmail.com
Mobil: 06-20-824-4138
Lelkész: Solymár Péter
Felügyelő: Haba Gábor
Számlaszámunk: 11704007-20183107

 

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap 10 óra
Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
Újpesti Evangélikus Templom