Az igaz ember hitből él" Rm. 1.17"

Üdvözöljük az Újpesti Evangélikus Egyházközség honlapján

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap de. 10-kor

Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38

Számlaszámunk: 11704007 - 20183107

 

AZ EVANGÉLIKUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN

Ökumenikus Imahét Újpesten

Január 21 - 25

Az imaalkalmak minden este 6 órakor kezdődnek!

 

Január 21, hétfő                   A törvény magyarázata (Mt 5,33-37)

Megyeri Szalézi katolikus plébániatemplom, Aschner Lipót tér

     Igét hirdet: Solymár Péter evangélikus lelkész

 

Január 22, kedd                ”Kegyelmes és irgalmas az Úr, türelme

                                                   hosszú, szeretete nagy.” (Zsolt 145,8)

Evangélikus templom (Lebstück M u. 38)

    Igét hirdet: Horváth István katolikus, kertvárosi plébános

 

Január 23, szerda         „Érjétek be azzal, amitek van… (Zsid 13,5)

Egek Királynéja Főplébánia templom (Szent István - piac tér)

     Igét hirdet: Mészáros Kornél baptista lelkész, főtitkár

 

Január 24, csütörtök           „Azért küldött el, hogy evangéliumot

                                                    hirdessek a szegényeknek. (Lk 4,18)

Baptista imaház (Kassai u. 26.)

Igét hirdet:  Hartai Gábor katolikus, szalézi plébános

 

Január 25, péntek                   „Seregek Ura a neve!” (Jer,10.16) 

                                                      Az apostolok kiküldése (Mt 16,14-15)

Káposztásmegyer, katolikus közösségi ház: (Tóth Aladár u.)

Igét hirdet:  Petőné Juhász Emília református beosztott lelkész

 

Imahét a Krisztus-hívők egységéért

                    A hét mottója: „Az igazságra és csakis az igazságra törekedj….” (MTörv/5Móz 16,18-20)

 

– Minden este, az imaalkalmak után közös

                    agapé, szeretetvendégség lesz a helyi közösségi teremben.

 

Mindenkit várunk szeretettel, felekezeti, vallási különbségtétel nélkül!

Újpesti Evangélikus Egyházközség

Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
E-mail: ujpestipap@gmail.com
Mobil: 06-20-824-4138
Lelkész: Solymár Péter
Felügyelő: Haba Gábor
Számlaszámunk: 11704007-20183107

 

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap 10 óra
Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
Újpesti Evangélikus Templom