Az igaz ember hitből él" Rm. 1.17"

Üdvözöljük az Újpesti Evangélikus Egyházközség honlapján

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap de. 10-kor

Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38

Számlaszámunk: 11704007 - 20183107

 

AZ EVANGÉLIKUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN

"Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja! 2.Kor.6.2. 
November hónap bibliai tanításával köszöntöm az evangélikus gyülekezetet. Ebben a bátorításban azt érthetjük, hogy Isten távolinak tűnő kegyelme és szabadítása itt és most szólít meg bennünket. Ez csodálatos tapasztalás! Ezek az isteni értékek éppen úgy érintik életünk végső kérdését, mint a hétköznapok útkeresését. Kegyelem és üdvösség sokak számára csak vallásos érthetetlen fogalmak, amelyek a mai világban már nem értelmezhetőek. Rajtunk is múlik, hogy az Örökkévaló üzenetét miként tudjuk életünk szavaival továbbadni, milyen életvitellel teszünk tanuságot Isten szabadító munkálkodásáról. Ezek a szavak ünnepi üzenetként is szólnak hozzánk, miután gyülekezetünk 146 éves "születésnapját" ünnepeljük. Legyen Isten áldása evangélikus gyülekezetünk küldetésén és hitvallásán. Legyen élő találkozás az Ember elfogadó bizalmából Isten megszólító oltalmára.
Így ajánlom az előttünk álló alkalmakat:
November 17-én vasárnap 10 órakor Ünnepi Istentisztelet igét hirdet dr. Béres Tamás
Istentisztelet után pohárköszöntő és tortával ékesített szeretetvendégség a gyülekezeti teremben. Itt adjuk át a megújult és megszépült sekrestyét.
 
November 24-én vasárnap 10 órakor Örök Élet vasárnapja. Az Istentiszteleten megemlékezünk elhunyt testvéreinkről. 
 
November 30-án szombaton 15 órától adventi koszorú készítése a gyülekezeti teremben
 
December 1-én vasárnap 10 órakor Advent 1 vasárnapi Istentisztelet.
 
Erős vár a mi Istenünk
 

Újpesti Evangélikus Egyházközség

Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
E-mail: ujpestipap@gmail.com
Mobil: 06-20-824-4138
Lelkész: Solymár Péter
Felügyelő: Haba Gábor
Számlaszámunk: 11704007-20183107

 

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap 10 óra
Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
Újpesti Evangélikus Templom