Az igaz ember hitből él" Rm. 1.17"

Üdvözöljük az Újpesti Evangélikus Egyházközség honlapján

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap de. 10-kor

Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38

Számlaszámunk: 11704007 - 20183107

 

AZ EVANGÉLIKUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN

Budapest – Prőhle Gergely országos felügyelő, valamint Fábri György, Font Sándor és Mészáros Tamás egyházkerületi felügyelők kéréssel fordultak az evangélikus gyülekezetek felügyelő, presbiter, gondnok és sáfár testvérei, valamint minden aktív gyülekezeti tag felé. Levelüket az alábbiakban olvashatják.

Egyházunk a járvány idején fájdalmasan nélkülözni kényszerül gyülekezeti alkalmain a közvetlen személyes részvétel lehetőségét. Hitmegélésünk kiemelkedően fontos formájának ez a hiánya sok gyülekezetben működési gondokat is okoz: nem sikerült még általánosan megtalálni az offertórium adományozásának a módját. Érthető, hiszen a perselypénz istentiszteletekhez, bibliaórához kapcsolódó gyűjtése nemzedékek óta megszokott velejárója közösségi együttléteinknek.

Ebben a helyzetben az egyházvezetés konkrét lépésekkel igyekszik segíteni a gyülekezeteket, például a kötelező offertóriumok elengedésével, a gyülekezeti programok megnövelt támogatásával. Mindez azonban nem pótolhatja egyháztagjaink anyagi áldozatvállalását, ami az evangélikus tanításnak megfelelően alapvető fontosságú az egyházfenntartásban.

Kérjük ezért felügyelő, presbiter, gondnok és sáfár testvéreinket, valamint minden aktív gyülekezeti tagunkat, hogy alakítsuk ki együtt a gyülekezeteink fenntartásához elengedhetetlen anyagi hozzájárulásunk legmegfelelőbb módjait! Elsősorban a banki átutalást javasoljuk, amihez országos irodánk egy könnyen kezelhető digitális megoldást is kidolgozott. A mai naptól a

www.perselypenz.hu(külső hivatkozás)

internetes oldalon keresztül, az adatvédelmi és pénzügyi biztonsági szempontok maximális tiszteletben tartása mellett segíthetünk annak a gyülekezetnek, amelyet az átutaláskor megjelölünk.

Ez és minden más segítő kezdeményezés is azonban csak akkor fog működni, ha mind szélesebb körben személyesen is megismertetjük őket szűkebb és tágabb közösségeinkben. Beszélgessünk el tehát minél több testvérünkkel minél többször, ismertessük meg ezeket a megoldásokat – de ne pusztán a technikát, hanem a „felajánlásunk” hitmegélési tartalmát is gondoljuk át együtt újra és újra! Vagyis, használjuk a járvány miatti kényszert lehetőségként, megélve így az önfelelősség protestáns polgári elvét.

Egyházmegyei és egyházkerületi felügyelőink folyamatosan figyelemmel kísérik az adakozás és gyülekezetfenntartás fejleményeit, így a jó gyakorlatok megosztásával valamint a speciális problémák feltárásával is közreműködhetünk egymás támogatásában. Ez is erősítheti egyházi összetartozásunkat ezekben az embert próbáló időkben. Imádsággal és a gyakorlati szempontokat követő egymásra figyeléssel maradjunk együtt Krisztus hűséges követői!

2020. április 23.

Erős vár a mi Istenünk!

Újpesti Evangélikus Egyházközség

Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
E-mail: ujpestipap@gmail.com
Mobil: 06-20-824-4138
Lelkész: Solymár Péter
Felügyelő: Haba Gábor
Számlaszámunk: 11704007-20183107

 

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap 10 óra
Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
Újpesti Evangélikus Templom