Az igaz ember hitből él" Rm. 1.17"

Üdvözöljük az Újpesti Evangélikus Egyházközség honlapján

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap de. 10-kor

Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38

Számlaszámunk: 11704007 - 20183107

 

AZ EVANGÉLIKUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN

"Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az Úr!" Jeremiás 29,11

Sokan - sokféleképpen magyarázzák az idők jelét, és mi magunk is elgondolkodunk életünkön ebben a bezártságban. Rádöbbenünk rejtett értékeinkre, megtapasztaljuk kudarcainkat, elolvassuk az érveket és érezzük a fájdalmakat. Itt és most ebben a számadásban azonban jobban érthetjük ezt a bibliai ígéretet: Csak Isten tudja, mi a terve velünk! A próféta tovább folytatja az isteni biztatást: "reményteljes jövőt szánok nektek". Ez a legfontosabb bátorítás, hogy Istenben ott van az a reményteljes jövő, amelyet talán most nehezebben tapasztalunk meg, de mégis benne hitté válhat. Ez a prófécia legyen most a gyülekezetünk hitvallása, amelyben együtt hisszük és valljuk a Teremtő munkálkodását jelen helyzetünkben. 
Gondoljunk szeretteinkre a lélek útján, cselekedjünk szűk környezetünkben az irgalom eszközével és szemlélődjünk életünk minőségén Jézus tanításával.
 
Felhívom a testvérek figyelmét, hogy a püspöki tanács határozata értelmében Istentiszteleteinket zárt templomban tartjuk meg, de az internet segítségével élőben közvetítjük. Amint lehetőséget adnak a nyílt Istentiszteletre, akkor a járványügyi szabályok betartásával fogunk tartani templomi alkalmakat. Egyéni elcsendesedésre lehetőség van a templomban időpont-egyeztetés alapján. Figyeljünk különösen azokra, akik nem rendelkeznek internettel, de telefonon egy-egy testvéri beszélgetésben megélhetik a közösséget.
Köszönöm, hogy sokan sokféleképpen adakoztak az elmúlt hetekben, köszönjük ha ezt továbbra is megteszik. Számlaszámunk: 11704007-20183107 
Elektronikus adakozási lehetőség: https://perselypenz.lutheran.hu/
A konfirmáció ünnepét ősszel fogjuk megtartani, gondoljunk imádságban konfirmandus fiatalokra.

Erős vár a mi Istenünk

Újpesti Evangélikus Egyházközség

Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
E-mail: ujpestipap@gmail.com
Mobil: 06-20-824-4138
Lelkész: Solymár Péter
Felügyelő: Haba Gábor
Számlaszámunk: 11704007-20183107

 

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap 10 óra
Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
Újpesti Evangélikus Templom