Az igaz ember hitből él" Rm. 1.17"

Üdvözöljük az Újpesti Evangélikus Egyházközség honlapján

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap de. 10-kor

Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38

Számlaszámunk: 11704007 - 20183107

 

AZ EVANGÉLIKUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN

 

"Ha kiárasztod lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a termőföldeket." 104. Zsoltár
Sokan szeretnének változást és reformot, amely világunkat és életünket emberi méretűvé tenné. Egy erőre vágyunk, ami lassítja rohanásunkat, egy távlatban reménykedünk, ami fenntartja a jövőt. Közösségről álmodunk, ahol otthon érezhetjük magunkat, célokban gondolkodunk ami értelmet ad hivatásuknak. Isten munkálkodásának a titka, hogy időről-időre kiárasztja Lelkét, és az új, a megújulás életünk részévé válik. Ebben az oltalomban reménykedünk a reformáció hónapjában is, amikor emlékezünk reformátorok küldetésére, amikor szemlélődünk a teremtett világ tanításán. Krisztus megelevenítő szeretete formálja hitünket és bizodalmunkat, hogy ne csak emlékezzünk, hanem reménységgel munkálkodjunk a szeretet lelkületében.
 
Októberben gyülekezetünk közösségében szeretettel várjuk testvéreinket az alkalmakra. Rendszeresen tartunk énekkari próbákat, többen elkezdtek felnőtt keresztelő előkészítő kapcsán hittanra járni, újra van bibliaórai közösség és a fiatalok is keresik a rendszeres találkozás lehetőségét. Gyülekezetünkben folyamatában van a templomfűtés kiépítése, és egyéb karbantartó munkálatokat is szeretnénk elvégezni. Köszönjük mindenkinek támogatását, akik imádságban, anyagi támogatásban vagy önkéntes feladatvállalással hozzájárulnak ahhoz, hogy gyülekezetünk megfelelő körülmények között tudja vállalni küldetését. Mindezeket figyelembe véve ajánlom a testvérek figyelmébe októberi alkalmakat:
Október 3-án 10 órakor Istentisztelet Teremtés Hete ünnepkör
Október 3-án 11 órától családi kirándulás a Széchenyi hegyre
Október 3-án Egyházmegyei Presbiteri Találkozó a Deák téren
Október 5-én 18 órakor Munkatársi Megbeszélés
Október 10-én 10 órakor Családi Istentisztelet, Konfirmandus szülői találkozó
Október 16-án Ezermester Nap - (takarító, karbantartó feladatok a templomban és a templomkertben)
Október 17-én 10 órakor Istentisztelet
Október 24-én 10 órakor Istentisztelet
Őszi szünetben kirándulás a fiatalokkal, gyerekekkel.
Október 29-31 Reformáció Hete az Újpesti Protestáns Felekezetekkel.
Október 31-én 10 órakor Reformációi Istentisztelet
 
Köszönjük a testvérek egyházfenntartói és rendkívüli támogatásait, átutalásokat a 11704007-20183107-es számlaszámra várunk.
Beteg, magányos testvéreink felé látogató szolgálattal fordulunk, kérjük telefonon jelezzék igényüket. 
Név és címtárunk frissítése érdekében kérjük jelezzék a megváltozott email címeket, illetve azt is ha nem szeretnének gyülekezeti körlevelet kapni.
Isten áldása legyen életünkön, Erős vár a mi Istenünk!

Újpesti Evangélikus Egyházközség

Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
E-mail: ujpestipap@gmail.com
Mobil: 06-20-824-4138
Lelkész: Solymár Péter
Felügyelő: Haba Gábor
Számlaszámunk: 11704007-20183107

 

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap 10 óra
Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
Újpesti Evangélikus Templom