Az igaz ember hitből él" Rm. 1.17"

Üdvözöljük az Újpesti Evangélikus Egyházközség honlapján

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap de. 10-kor

Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38

Számlaszámunk: 11704007 - 20183107

 

AZ EVANGÉLIKUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN

Kedves Gyülekezet!

 
"Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét" Gal. 6,2
 
Ezzel a bibliai útmutatással köszöntöm a gyülekezetet húsvét és pünkösd között. A közös teherhordozás a Szentírás törvényi és evangéliumi üzenete. Benne ott van egymás iránti felelősségünk, és Krisztustól kapott mandátumunk. Kérjük Isten Szentlelkét, hogy ez a felelősség és mandátum a mi gyülekezeti életünkben is megtapasztalható legyen! Ezzel a szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe a következő felhívást.
 
Adónk 1%-t minden évben felajánlhatjuk az egyházaknak. Kérjük tegyék meg ezt idén is! A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma 0035
 
Gyülekezetünkben május 22-én lesz a Konfirmáció ünnepe. Tegyük széppé ezt az alkalmat azzal, hogy együtt örülünk a fiatalokkal, akik gyülekezeti közösségünk tagjai lesznek. Szeretettel várunk mindenkit a 10 órakor kezdődő ünnepi Istentiszteletre.
 
Május 28-án Egyházkerületi Missziói Nap lesz Pakson, ahol gyülekezetünk volt felügyelője Bártfai Barnabás Hűség-érmet kap több évtizedes gyülekezeti helytállásért. Örülünk a megbecsülésnek, és gratulálunk a díjazottnak, Isten áldását kérjük életére, családjára.
 
Május 5-én Pünkösd ünnepén 10 órakor tartunk Istentiszteletet. Erre az alkalomra készül el a gyülekezeti újság. Örömmel postázzuk, illetve küldjük emailben a körlevelet. Amennyiben csak e-mailen keresztül szeretnék megkapni az újságot, kérem jelezzék a lelkészi hivatal felé.
 
Május 6-án Pünkösd hétfőn Egyházmegyei Missziói Napot tartunk a Káposztásmegyeri Rex Állatszigeten. A programok a mellékletben találhatóak meg. Erre az alkalomra is örömmel hívunk minden kedves érdeklődőt, akár csak egy rövid séta erejéig nézzünk ki erre a találkozóra.
 
Folyamatban van a parókia és a gyülekezeti helyiségek felújítása. Örömmel vesszük a támogatást. Az adományokat a 11704007-20183107 -es bankszámla számra várunk. Erről a felújításról is olvashatnak majd a gyülekezeti újságba.
 
Készülünk a gyülekezeti hittantáborra. Június 20 - 23 között a gyülekezeti teremben és a kirándulások helyszínein hasznos szabadidőt töltünk el hitoktatók, fiatalok és gyerekek. Kísérjük figyelemmel ezt a programot is.
 
Isten áldása kísérje életünket!
 
Erős vár a mi Istenünk

Újpesti Evangélikus Egyházközség

Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
E-mail: ujpestipap@gmail.com
Mobil: 06-20-824-4138
Lelkész: Solymár Péter
Felügyelő: Haba Gábor
Számlaszámunk: 11704007-20183107

 

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap de. 10-kor
Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
Istentisztelet Káposztásmegyeren:
Minden hónap 1. vasárnap reggel 9 óra
Cím: Tóth Aladár u. 2-4, Szentháromság Templom kápolnája
Minden hónap 3. vasárnapján 9-kor cím: Megyeri Klubban! Megyeri u. 207/D