Az igaz ember hitből él" Rm. 1.17"

Üdvözöljük az Újpesti Evangélikus Egyházközség honlapján

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap de. 10-kor

Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38

Számlaszámunk: 11704007 - 20183107

 

AZ EVANGÉLIKUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN

                                                                                                                                Ne félj, mert megváltottalak,

                                                                                                      neveden szólítottalak, enyém vagy! Ézs. 43.1

 

A feltámadás élő reménységével tudatjuk mindazokkal akik szerették és ismerték, hogy szeretett hittestvérünk, aranydiplomás pedagógus, hűségérmes presbiter, gyülekezetünk  jegyzője

Lászik Mária

2016. május 4-én életének 87. évében hazatért teremtőjéhez.

Hitvalló imádságos emlékét megőrizve, hálát adunk Istennek Mária néni sok talentumos küldetéséért.

Gyászistentiszteletünket 2016. május 23-án hétfőn 15 órakor az Újpesti Evangélikus Templomban tartjuk. /Budapest, Lebstück M. u. 36./

Testvérünk kérése volt, hogy a szertartáson virágok helyett adományaikkal az

Újpesti Evangélikus Gyülekezetet támogassák.

 

A hamvak temetői elhelyezése 2016-június 1-én 8.30-kor a

Budapest-Újpest Megyeri úti temetőben lesz.

 

Újpesti Evangélikus Egyházközség

Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
E-mail: ujpestipap@gmail.com
Mobil: 06-20-824-4138
Lelkész: Solymár Péter
Felügyelő: Haba Gábor
Számlaszámunk: 11704007-20183107

 

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap 10 óra
Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
Újpesti Evangélikus Templom