Az igaz ember hitből él" Rm. 1.17"

Üdvözöljük az Újpesti Evangélikus Egyházközség honlapján

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap de. 10-kor

Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38

Számlaszámunk: 11704007 - 20183107

 

AZ EVANGÉLIKUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN

"Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint. azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre" Efezusi levél 3.20.
Templomunk és gyülekezetünk 145 éves jubileumára készülünk. Ezen a képen egy vázlatot láthatunk egykori templomtornyunkról. Sok mindent tudunk múltjáról, de vannak kevésbé ismert részletek. Tudjuk, hogy a torony alatt lakott a lelkész, ott volt a parókia. Tudjuk a főbejárat a Gyár utca felől volt, és ismerjük a legendás öntötvas torony díszelemet. Nem tudjuk elkészüt-e a toronyóra, és nem tudjuk hová lett az öntöttvas torny a templom árverezése után. Évek, évtizedek teltek el, de a templom lelkisége, a gyülekezet reménysége Jézus Krisztus által nemzedékről nemzedékre megmaradt. Ezt az áldást szeretnénk most is ünnepelni, így várunk mindenkit 2018. november 18-án vasárnap 10 órára a templomba ünnepi Istentiszteletünkre. Igét hirdet: Szabó András pestújhelyi lelkész. Közös imádsággal, énekkel és alkotással örvendezzünk együtt, hogy sokkal bőségesebben kaptunk áldást az egyházban, mint azt mi reméltük vagy kértük.
 

Újpesti Evangélikus Egyházközség

Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
E-mail: ujpestipap@gmail.com
Mobil: 06-20-824-4138
Lelkész: Solymár Péter
Felügyelő: Haba Gábor
Számlaszámunk: 11704007-20183107

 

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap 10 óra
Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
Újpesti Evangélikus Templom