Az igaz ember hitből él" Rm. 1.17"

Üdvözöljük az Újpesti Evangélikus Egyházközség honlapján

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap de. 10-kor

Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38

Számlaszámunk: 11704007 - 20183107

 

Perselypénz

Facebook

Adó 1%-a

AZ EVANGÉLIKUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN

Kedves Gyülekezet!

 
A reformáció hónapjában szeretettel köszöntök mindenkit a bibliai útmutatással: "az evangélium Isten hatalma minden hívő üdvösségére...mert abban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki hitből hitbe" Római levél 1. fejezet 16. vers
Ez a felismerés bátorította Luther Mártont, hogy 1517-ben vitába szálljon a búcsúcédulák kérdésével kapcsolatban. Vita mellett azonban Isten egyházmentő szándéka vezette tovább ezt az apostoli küldetést, hogy megújuljon az egyház szerte a világban. Ennek örökségét szeretnénk mi is ünnepelni, mert hisszük és valljuk, hogy Isten szabadító hatalma ma is küldetésre hív bennünket. A reformátori bátorság legyen osztályrésze gyülekezetünk közösségének, ahol sokféle hivatást kaphatunk Jézus áldásából. Ezekkel a gondolatokkal ajánlom a testvérek figyelmébe a következő alkalmakat. Alkalmainkról a gyülekezeti facebook oldalon és honlapunkon bővebben is informálódhatnak:
 
Október 8-án 9.30-kor a Megyeri Klubban Ismerkedő összejövetel a káposztásmegyeri közösségben.
Október 8-án 10 órakor Istentisztelet Újpesten
Október 11-én 18 órakor Újpesten Kérdések és válaszok klubja. Beszélgetés hitünk mai kérdéseiről.
Október 13-án 18 órakor Kézműves kör, reformációi ajtóplakát készítése.
Október 14-én 10 órakor Közösségi találkozás a káposztásmegyeri misszióval! A Farkaserdőben egy bográcsozás keretében ismerkedünk a jövő gyülekezetével és egymással. 
Visszajelzés szükséges Darvas Anikó lelkésznő számára: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Október 15-én 9 órakor Istentisztelet a Megyeri Klubban
Október 15-én 10 órakor Istentisztelet Újpesten
Október 20-án 16 órakor Újpesten az Újpesti Városvédő Egyesület által szervezett Ökumenikus Imaáhítat az 1956-os forradalomra emlékezve
Október 22-én 10 órakor Családi Istentisztelet Újpesten
Október 22-én 17 órakor Újpesten szeretetvendégség keretében és zenei előadás mellett beszámoló egy németországi Luther útról
Október 26-án  17 órakor a Benkő István református iskolától fáklyás énekes felvonulás Újpesten. Közös protestáns rendezvény!
Október 27-31ig Reformációi Imahét 18 órakor a kerület protestáns templomaiban. Nálunk október 31-én 18 órakor lesz Istentisztelet
Október 29-én 10 órakor Istentisztelet
Október 29-én 16.30-kor Tipegő Istentisztelet
Október 31-én 18 órakor Reformációi Ünnepi Istentisztelet
November 4-én 10 órától Reformációi családi nap Káposztásmegyeren (a helyszín még szervezés alatt)

Isten áldása legyen alkalmainkon. Október a gyülekezeti önkéntes adakozás időszaka is. A templomban elhelyezett borítékokban, vagy gyülekezetünk bankszámlájára várjuk adományaikat. Számlaszám: 11704007-20183107-00000000 a felajánlott összegről visszaigazolást adunk.

Végül bemásolom Gáncs Péter püspök imagondolatait a reformációra készülve, ez is erősítse gyülekezetünk lelki hálózatosságát:

Mint minden valódi megújulásnak, igazi reformációnak az egyházban az imaéletünk reformációjának is egyedül Jézus Krisztus a forrása. Ő már nyilvános működésének kezdetén, a Hegyi beszédben, amit Isten Országa alkotmányának is szoktunk nevezni, világos tanítást ad imaéletünk szükséges megtisztításáról, megreformálásáról. 

Első fontos figyelmeztetését így olvassuk: „Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek…” (Mt 6, 5) Imaéletünk elveszíti hiteles tartalmát és igazi célját, ha embereknek szóló produkcióvá, kegyes kirakattá, vallási teljesítménnyé torzul. A Mester világos irányt mutat: ne kifelé imádkozz, hanem felfelé! „Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz…” (Mt 6, 6)

Második reformáló útmutatása is igen praktikus és aktuális: „Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok…” (Mt 6, 7) Legyünk őszinték: a bőbeszédűség nem csak a pogányok kísértése. Eszembe jut egy missziói konferencia, ahol egyik külföldi vendégelőadónk igen hosszan imádkozott anyanyelvén, amit a legtöbben nem értettünk. Amikor megkérdeztem a mellettem ülőt, akiről tudtam, hogy beszéli imádkozó testvérünk nyelvét, hogy miről van szó, szellemesen csak ennyit válaszolt: most tanítja ki az Úristent, hogyan kell végeznie a missziót…

Pontosan ettől az ostoba félreértéstől óv Jézus, amikor egyértelművé teszi, hogy az imádságra nem Istennek, hanem nekünk van szükségünk: „…mert tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle.” (Mt 6, 8) De Mesterünk nemcsak az imaélet zsákutcáinak elkerülésére tanít, hanem megajándékoz minket minden imádságok etalonjával, a Miatyánkkal. 

Urunk, köszönjük ezt a drága imádságot, amellyel átfogod, átöleled az egész világot. Formálj minket, hogy gyermekeidként, egymásnak testvéreiként, egy családban, de többes számba gondolkozva tudjunk naponként együtt és egymásért kitartó bizalommal könyörögni úgy, ahogyan Te tanítottál és tanítasz ma is. Ámen.

 

Imádkozzunk:

  • Imaéletünk a megújulásáért
  • A reformációi ünnepekért, istentiszteletekért, az Országos Evangelizációért, hogy az élő Úrral találkozhassunk
  • Felügyelőinkért, hogy az Úrtól kapott bölcsességgel vezessék lelkészeinkkel együtt a rájuk bízottakat
  • A Soproni és Vasi Evangélikus Egyházmegyék gyülekezeteiért, vezetőiért
  • Ébredésért országunkban, egyházunkban
 
 

Újpesti Evangélikus Egyházközség

Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
E-mail: ujpestipap@gmail.com
Mobil: 06-20-824-4138
Lelkész: Solymár Péter
Felügyelő: Haba Gábor
Számlaszámunk: 11704007-20183107

 

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap de. 10-kor
Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
Istentisztelet Káposztásmegyeren:
Minden hónap 1. vasárnap reggel 9 óra
Cím: Tóth Aladár u. 2-4, Szentháromság Templom kápolnája
Minden hónap 3. vasárnapján 9-kor cím: Megyeri Klubban! Megyeri u. 207/D