Az igaz ember hitből él" Rm. 1.17"

Üdvözöljük az Újpesti Evangélikus Egyházközség honlapján

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap de. 10-kor

Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38

Számlaszámunk: 11704007 - 20183107

 

Perselypénz

Facebook

Adó 1%-a

AZ EVANGÉLIKUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN

Kedves Gyülekezet!

2018 januárjában az apostoli köszöntést továbbítom: "mindazoknak, akiket az Atya Isten szeretett, és Jézus Krisztus megtartott: irgalom, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen." Ebben az esztendőben éljük át közösen azt a csodát, hogy életünk három főpillére, ami a szeretet, kompetencia és közösség Isten áldásának az ajándéka! Azért van kompetenciánk, mert Ő irgalmas hozzánk, abból adódik békességünk, mert Ő megtartott bennünket, így azért tudunk szeretetben élni, mert Ő már előbb szeretett bennünket. Ezzel az imádságos gondolattal ajánlom gyülekezetünk programjait:

Január 21-én 9 órakor Istentisztelet Káposztásmegyeren a Megyeri klubban
Január 21-én 9 órakor Istentisztelet Káposztásmegyeren a Megyeri klubban Január 21-én 10 órakor Istentisztelet Újpesten az Evangélikus Templomban
Január 22-től 27-ig 18 órakor Ökumenikus Imahét az újpesti keresztény felekezetek templomaiban /lásd melléklet/
Január 26-án 17 órakor norvég ifjúsági csoport látogatása az újpesti gyülekezetben
Január 27-én 18 órakor Ökumenikus Imaalkalom az Újpesti Evangélikus Templomban igét hirdet: Kosinszky Béla káposztásmegyeri plébános
Január 28-án 10 órakor Családi Istentisztelet Újpesten az Evangélikus Templomban
Február 4-én 9 órakor Istentisztelet Káposztásmegyeren a Katolikus Templom kápolnájában
Február 4-én 10 órakor Istentisztelet Újpesten igét hirdet Aradi György a Déli Evangélikus Egyházkerület püspökjelöltje. A gyülekezeti teremben fórumbeszélgetés a püspökjelölttel.

Február 11-én 9.30 kor a megyeri klubban közösségi találkozás a káposztásmegyeri evangélikus misszióval

Február 11-én 10 órakor Istentisztelet Újpesten igét hirdet Kondor Péter a Déli Evangélikus Egyházkerület püspökjelöltje. A gyülekezeti teremben fórumbeszélgetés a püspökjelölttel.
Február 11-én 16 órakor farsangi összejövetel a tipegők gyülekezeti közösségének.
Erős vár a mi Istenünk
 

Újpesti Evangélikus Egyházközség

Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
E-mail: ujpestipap@gmail.com
Mobil: 06-20-824-4138
Lelkész: Solymár Péter
Felügyelő: Haba Gábor
Számlaszámunk: 11704007-20183107

 

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap de. 10-kor
Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
Istentisztelet Káposztásmegyeren:
Minden hónap 1. vasárnap reggel 9 óra
Cím: Tóth Aladár u. 2-4, Szentháromság Templom kápolnája
Minden hónap 3. vasárnapján 9-kor cím: Megyeri Klubban! Megyeri u. 207/D