Az igaz ember hitből él" Rm. 1.17"

Üdvözöljük az Újpesti Evangélikus Egyházközség honlapján

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap de. 10-kor

Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38

Számlaszámunk: 11704007 - 20183107

 

Perselypénz

Facebook

Adó 1%-a

AZ EVANGÉLIKUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN

Kedves Gyülekezet!

Isten Igéjével köszöntöm a 144 éves Újpesti Evangélikus Gyülekezetet. "Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző."
Isten kegyelme tartott meg bennünket nemzedékről nemzedékre, és ezt a kegyelmet ünnepeljük most is hálaadással. Gyülekezetünk küldetése, hogy itt és most tegyünk vallást Isten munkálkodó és őrző hatalmáról. A régi vallásos szavak ugyan új ünnepi tartalom után kutatnak, de az érzés ugyanaz mint 144 évvel ezelőtt: Isten szeretete a mi hajlékunk nemzedékről nemzedékre!

Kedves Gyülekezet!

 
A reformáció hónapjában szeretettel köszöntök mindenkit a bibliai útmutatással: "az evangélium Isten hatalma minden hívő üdvösségére...mert abban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki hitből hitbe" Római levél 1. fejezet 16. vers
Ez a felismerés bátorította Luther Mártont, hogy 1517-ben vitába szálljon a búcsúcédulák kérdésével kapcsolatban. Vita mellett azonban Isten egyházmentő szándéka vezette tovább ezt az apostoli küldetést, hogy megújuljon az egyház szerte a világban. Ennek örökségét szeretnénk mi is ünnepelni, mert hisszük és valljuk, hogy Isten szabadító hatalma ma is küldetésre hív bennünket. A reformátori bátorság legyen osztályrésze gyülekezetünk közösségének, ahol sokféle hivatást kaphatunk Jézus áldásából. Ezekkel a gondolatokkal ajánlom a testvérek figyelmébe a következő alkalmakat. Alkalmainkról a gyülekezeti facebook oldalon és honlapunkon bővebben is informálódhatnak:

Újpesti Evangélikus Egyházközség

Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
E-mail: ujpestipap@gmail.com
Mobil: 06-20-824-4138
Lelkész: Solymár Péter
Felügyelő: Haba Gábor
Számlaszámunk: 11704007-20183107

 

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap de. 10-kor
Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
Istentisztelet Káposztásmegyeren:
Minden hónap 1. vasárnap reggel 9 óra
Cím: Tóth Aladár u. 2-4, Szentháromság Templom kápolnája
Minden hónap 3. vasárnapján 9-kor cím: Megyeri Klubban! Megyeri u. 207/D