Az igaz ember hitből él" Rm. 1.17"

Üdvözöljük az Újpesti Evangélikus Egyházközség honlapján

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap de. 10-kor

Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38

Számlaszámunk: 11704007 - 20183107

 

Perselypénz

Facebook

Adó 1%-a

AZ EVANGÉLIKUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN

A templom leírása

Egyhajós, középtornyos épület, modern reneszánsz stílusban, karcsú tornya 17 m. magas. 1874-ben lakóház magasságban épült téglából, vas toronnyal. 1902-ben megnagyobbították, mai alakját 1911-ben nyerte el. Függesztett "rabic" mennyezetû. A lépcsõfokkal megemelt barokk faoltár (1883) színes márványzatú. Jézus mennybemenetelét ábrázoló oltárképet Margitay Tihamér festette és ajándékozta a templomnak. Az orgona 1928-ból való, a linzi Mauracher testvérek mûve. A karzat vasbetonból készült, mellvéddel és beton burkolással. 1958-ban belülrõl kifestették a templomot, belsõ terét a liturgiai követelményeknek megfelelõen alakították. Oltárterét kiképezték, s a parókia kertjébõl kivágott cseresznyefából új szószéket ás oltárasztalt készítettek.

Újpesti Evangélikus Egyházközség

Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
E-mail: ujpestipap@gmail.com
Mobil: 06-20-824-4138
Lelkész: Solymár Péter
Felügyelő: Haba Gábor
Számlaszámunk: 11704007-20183107

 

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap 10 óra
Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
Újpesti Evangélikus Templom