Az igaz ember hitből él" Rm. 1.17"

Üdvözöljük az Újpesti Evangélikus Egyházközség honlapján

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap de. 10-kor

Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38

Számlaszámunk: 11704007 - 20183107

 

Perselypénz

Facebook

Adó 1%-a

AZ EVANGÉLIKUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN

A gyülekezet története

Újpest község 1836-ban alakult meg. 1868-ban 500 evangélikus lakosa magániskolát alapított, ez lett a leányegyház alapja: 1874-ben vették fel az egyházközséget a pesti egyházba. Az iskolában felváltva németül és magyarul tartottak istentiszteletet. 1874-ben telket vásároltak a Lebstück Máriáról, a szabadságharc Mária fõhadnagyáról elnevezett utcában, s 1875-ben megkezdték az építkezést. A templom és a paplak felépült hitelbõl, de mivel nem tudták visszafizetni a részleteket 1877-78-ban elárverezték a templomot. Vastornyát a váci evangélikus egyház vásárolta meg, és a mai napig ott látható. Az épületbõl mûterem lett, ahol Bezerédy Gyula szobrászmûvész dolgozott, a lakást és iskolát Odry Lehel és Árpád színmûvészek vásárolták meg. Blaha Lujza a nemzet csalogánya dalesteket tartott a bérbevett terembe, s bevételét a templom visszavásárlására adva azt részben "visszaénekelte".

1883-ban újra megalakult a presbitérium, Freyler Soma lévita tanító vezetésével. Az elárverezett egyházi épületeket Reich Sándor lelkész szerzi vissza. A gyülekezet növekedett, és Geduly Lajos 42 éves hûséges munkája által lelkileg és anyagilag is megerõsödött. A templomot 1909-ben bõvítették ki, és új parókiát is vásároltak. A II. világháborúban a templom tornyában , padlásán és orgonájában üldözötteket bújtattak. A harcok folyamán a homlokzatot telitalálat érte, amelyet saját erõbõl építettek újjá, de a színes üvegablakok elpusztultak. Az 1945-ben bevonuló hadsereg szándékos pusztítása a lángok martalékává tette az egyházközség teljes archívumát, elégették pótolhatatlan iratait, fontos templomépítészeti tervek vesztek el. A háború pusztítása után íd. Blázy Lajost hívta meg a gyülekezet lelkipásztornak. 10 esztendei szolgálata alatt a gyülekezet megõrizte összetartó közösségi hangulatát, és a lelkipásztor halálát követõen egyöntetû akarattal választotta meg fiát utódjául.

Blázy Lajos 40 éven keresztül hûségesen szolgált a nehéz idõkben. A 70-es évektõl kicserélõdött a gyülekezet, mivel a házépítések nagy rekonstrukciós programjai közepette elköltöztették az újpesti testvéreket, helyükre a panelerdõ rengetegjébe meg új lakosok költöztek, akik már kevésbé keresték a templomhoz való kötõdést.

Újpesti Evangélikus Egyházközség

Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
E-mail: ujpestipap@gmail.com
Mobil: 06-20-824-4138
Lelkész: Solymár Péter
Felügyelő: Haba Gábor
Számlaszámunk: 11704007-20183107

 

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap 10 óra
Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
Újpesti Evangélikus Templom