Az igaz ember hitből él" Rm. 1.17"

Üdvözöljük az Újpesti Evangélikus Egyházközség honlapján

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap de. 10-kor

Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38

Számlaszámunk: 11704007 - 20183107

 

Perselypénz

Facebook

Adó 1%-a

AZ EVANGÉLIKUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN

Forrás:Evangélikus Élet

Írta:Záhonyi Lóránt

Az újpesti gyülekezet alapítói nyolc nappal Pest, Buda és Óbuda egyesülése elõtt, 1873. november 9-én gyûlhettek össze elõször Isten igéjének hallgatására. Örömökkel, próbákkal teli 130 esztendõ telt el azóta, melyre hálatelt szívvel tekintenek vissza az egyházközség mai hívei. A jeles évforduló alkalmából november 16-án vasárnap ünnepi istentiszteletet is tartottak, melyen három lelkész, Gyõri Gábor esperes, Blázy Lajos nyugalmazott lelkész és utódja, Solymár Péter Tamás szolgált a feldíszített oltár elõtt.
A jubileumi ünnepség tiszteletére új szõnyegek fogadták az érkezõket. Mint az elsõ 100 év krónikása, a cikkíró is boldogan látogatott haza Budavárból néhai szülõvárosába.
Az esperesi igehirdetés Ezékiel könyvének 34. fejezetére épült. A prédikáció az elszéledt juhokat egybegyûjtõ, kövér legelõkön legeltetõ, irgalmas jó pásztoron kívül az ítélettevõ Istenünkre is emlékeztetett, aki a „lökdösõdõk” között is megtartja erõtlen juhait, és nem engedi õket többé olcsó zsákmányul. Elszéledt családjaink, híveink egybegyûjtése, Urunk általi megnyugtatása bizony nagyon is ránk férne! Bárcsak idejekorán ráébrednénk: lelkünk békéje Atyánktól drága áron megváltott kincsünk. Egymást váltogató hamis Krisztusok olcsó zsákmányai lennénk, ha virrasztva nem vigyáznánk Krisztus nyáját: egymást! Nekünk a halálon is gyõzedelmes Krisztusunk van. Általa van odaát Istentõl készített békés helyünk, amelyet senki sem veszélyeztethet – mondta a Pesti Egyházmegye esperese.
Az istentiszteletet követõ közgyûlésen Solymár Péter Tamás tanulságos részleteket idézett fel a gyülekezet történetébõl, majd dr. Kéry Lajos egyházmegyei felügyelõ kérte Isten áldását a 130 év próbáiban megedzõdött közösség életére.
Az ünnepség délután szeretetvendégséggel folytatódott a gyülekezeti teremben, melyen a pestszentlõrinci Új Teremtés együttes szerzett maradandó élményt a „Hét szó az emberért” címû zenés oratórium elõadásával.

Újpesti Evangélikus Egyházközség

Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
E-mail: ujpestipap@gmail.com
Mobil: 06-20-824-4138
Lelkész: Solymár Péter
Felügyelő: Haba Gábor
Számlaszámunk: 11704007-20183107

 

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap 10 óra
Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
Újpesti Evangélikus Templom