Az igaz ember hitből él" Rm. 1.17"

Üdvözöljük az Újpesti Evangélikus Egyházközség honlapján

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap de. 10-kor

Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38

Számlaszámunk: 11704007 - 20183107

 

Perselypénz

Facebook

Adó 1%-a

AZ EVANGÉLIKUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN

KépAz újpesti evangélikus templomnak két harangja van. A nagyharang és a kisharang.


Forrás:Magyarország harangjai


Nagyharang:

250 kg-os, 71 cm alsó átmérõjû, 55,5 cm a magassága. Felirata - a gyártási számot kivéve (1217 sz) - kiolvashatatlan. Feltételezések szerint a gyülekezetet 1886 és 89 között ellátó Reich Sándor segédlelkész készíttette 1886-ban, aki egy korabeli újság híradása szerint germanizáló szándékkal német harangfeliratot öntetett az újpesti templom számára készült két harangba. A magyar érzelmû gyülekezet ez ellen annyira fellázadt, hogy parókus lelkészének nem õt választotta meg.

Evvel magyarázható, hogy róla a feliratot eltûntették, olvashatatlanná tették. Érdekes azonban, hogy egy magyar nyelvû részletet is találni rajta, ez a többinél jobban kivehetõ. A magyar felirat olvasható részlete:

"GARAY A
FELÜGYELÕSÉGE
MAURITZ G ..."Öntõje ismeretlen. Körbefutó díszítés: pártázatán és vállán: növényindák. A pártázat növényindái csaknem megegyeznek a kisharang díszítésével. Ebbõl és a betûk típusából következtetve feltételezhetjük, hogy id. Walser Ferenc öntötte.


{gallery}album/harangok/nagy/{/gallery}

Kisharang:

100 kg-os, 55,2 cm alsó átmérõjû, 39,5 cm a magassága. Ifj. Walser Ferenc öntötte 1930-ban Budapesten. Érdekes, hogy a nagyharangéval megegyezõ módon az ütõ bõrszíjjal van felfüggesztve.

Egyik oldalán kereszt díszítmény alatt a következõ felirat:
" ISTEN DICSÕSÉGÉRE EGYHÁZA IRÁNTI HÛSÉGE JELÉÜL
ÉS SZERETETT LELKIPÁSZTORA GEDULY LAJOS ÚJPESTI
EVANG. LELKÉSZ TB. FÕESPERES 40 ÉVI ÉRDEMES
MUNKÁLKODÁSÁNAK EMLÉKÉRE AZ ÚJPESTI EVANGÉLIKUS
EGYHÁZHÍVEK NEMES ÁLDOZATKÉSZSÉGE
ÖNTETTE EZT A HARANGOT AZON HARANG HELYÉBE,
MELYET 44 ÉVVEL EZELÕTT HEIDRICH IGNÁC ÉS NEJE
LUMNITZER ZSÓFI ADOMÁNYOZTAK AZ EGYHÁZNAK, DE A MELYET
A VILÁGHÁBORÚ /1914-1918/ ELHÍVOTT A HAZA SZOLGÁLATÁRA"

Díszítmény: Biblia, benne a következõ felirat:
VERBUM IN
DEUM AETER
MANET NUM

Alatta felirat:
"EZ A HARANG
AZ ÚRNAK 1930. ÉVÉBEN ÖNTETETT
DR. RAFFAY SÁNDOR PÜSPÖKSÉGE
BLATNICZKY PÁL FÕESPERESSÉGE
GEDULY LAJOS EV. LELKÉSZ
TB. FÕESPERES LELKIPÁSZTORSÁGA
ÉS WURMB ELEMÉR EGYHÁZFELÜGYELÕSÉGE IDEJÉN"

Lejjebb:
"VIGYÁZZATOK ÉS IMÁDKOZZATOK MÁTÉ LV."


Harangozási rend:
Vasárnap:
9.30: nagyharang
9.45: nagyharang
10.00: mindkét harang
~10.45: nagyharang (Miatyánk)

{gallery}album/harangok/kis/{/gallery}

Újpesti Evangélikus Egyházközség

Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
E-mail: ujpestipap@gmail.com
Mobil: 06-20-824-4138
Lelkész: Solymár Péter
Felügyelő: Haba Gábor
Számlaszámunk: 11704007-20183107

 

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap 10 óra
Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
Újpesti Evangélikus Templom