Az igaz ember hitből él" Rm. 1.17"

Üdvözöljük az Újpesti Evangélikus Egyházközség honlapján

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap de. 10-kor

Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38

Számlaszámunk: 11704007 - 20183107

 

Perselypénz

Facebook

Adó 1%-a

AZ EVANGÉLIKUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN

Gyülekezetünk azon az elven alapszik, hogy mindenki talentuma gazdagodik, ha megosztjuk egymással. Éppen ezért, ha valamely munkaterületen szívesen vállal Ön segítõi szolgálatot, akkor kérem keresse fel a lelkészt egyeztetés céljából!

Az Újpesti Evangélikus Egyházközség segítõ szolgálata

 

I.                  Misszió és imaszolgálat

1. Misszió

 

·        Lakótelepi misszió

·        Játszótéri misszió

·        Házi csoportok missziója

2. Családlátogatás és hívogatás

 

·        Választói utcanévjegyzék szerint

·        Gyászolók utógondozása

·        Hittanos gyermekek szülei

3. Gyülekezeti missziói alkalmak és kapcsolatok

 

·        Gyülekezeti- ökumenikus imahetek szervezése

·        Missziói napok koordinálása

·        Imaszolgálat

II.               Sajtószolgálat

4. Iratterjesztés

·        Gyülekezeti iratterjesztés

·        Sokszorosított anyagok, traktátusok beszerzése

·        Missziói osztállyal kapcsolattartás

5. Könyvtár

·        Gyülekezeti könyvtár /könyv, kazetta, videó/ katalogizálása

6. Sajtó

·        Gyülekezeti hírlevél szerkesztése

·        Média kapcsolatok /Újpest újság, kerületi TV./

·        Hirdetõtábla gondozása

·        Internet-kapcsolat /gyülekezeti honlap/

·        Gyülekezeti fotóalbum arhíválása

·         

III.           Katekézis

7. Hittanoktatás

·        Óvodai hitoktatás

·        Gyülekezeti – iskolai hitoktatás

·        Konfirmációi oktatás

·        Ifjúsági csoport

8. Vasárnapi iskola

·        Gyermek Bibliakör

9. Ifjúsági munka

·        Új találkozások szervezése

·        Ifjúsági csendesnapok koordinálása

·        Kulturális és sportprogramok szervezése

·        Munkakapcsolat a MEVISZ-szel

·        Ifjúsági zenekar gondozása

·        Károli Egyetem

IV.            Gyülekezetépítés

10. Istentisztelet

·        Érkezõk fogadása

·        Liturgia gondozása

·        Imádságok gyûjtése, olvasása

·        Hirdetések felelõse

·        Perselyezés

·        Zenei szolgálat

·        Temetõi szolgálat

·        Karvezetõi szolgálat

V.               Közösségi szolgálat

11. Lelkigondozás

·        Személyes lelkigondozás

·        Házassággondozás

·        Családgondozás

·        Idõsek lelkigoondozása

·        Szenvedélybetegek lelkigondozása

12. Látogatás

·        Beteglátogatás

·        Kórházlátogatás

·        Öregotthon

·        Fiatal házasok

13. Rászorulók támogatása

·        Szociális támogatás

·        Betegápolás

·        Mozgássérültek támogatása

·        Fogyatékkal élõk támogatása

·        Hajléktalanok gondozása

14. Rendezvények

·        Szeretetvendégség

·        Kulturális rendezvény

·        Dekoráció

·        Konyhai szolgálat

·        Autós szolgálat

VI.            Építési és mûszaki szolgálat

15. Építés és renoválás

·        Építkezés

16. Épületkezelés

·        Karbantartás

·        Takarítás

·        Ablaktisztítás

·        Hó-eltakarítás

·        Növénygondozás

·        Kertgondozás

17. Közüzemi szolgálat

·        Víz és szennyvíz

·        Gáz

·        Elektromos

·        Hulladék

·        Festés

·        Fûtési rendszerek karbantartása

·        Tûzvédelem

18. Elektromos berendezések karbantartása

·        Hangosítás

·        Számítógép

·        Fénymásoló

VII. Gazdasági munka

         19. Gazdasági és pénzügyi tervezés

·        Költségvetés

·        Biztosítás

·        Bérlemények kiadása

·        Pályázatok

·        Számviteli törvények követése

·        Pénztár

·        Fenntartói járulék beszedése

20. Adminisztráció

·        Statisztikák

·        Irodai ügyek

·        Leltár

·        Jogi ügyek

 

Segítségét elõre is köszönjük:

 

Újpesti Evangélikus Egyházközség

        

Újpesti Evangélikus Egyházközség

Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
E-mail: ujpestipap@gmail.com
Mobil: 06-20-824-4138
Lelkész: Solymár Péter
Felügyelő: Haba Gábor
Számlaszámunk: 11704007-20183107

 

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap 10 óra
Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
Újpesti Evangélikus Templom