Az igaz ember hitből él" Rm. 1.17"

Üdvözöljük az Újpesti Evangélikus Egyházközség honlapján

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap de. 10-kor

Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38

Számlaszámunk: 11704007 - 20183107

 

Perselypénz

Facebook

Adó 1%-a

AZ EVANGÉLIKUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN

„Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja!” 2.Kor. 6.2.
Helyszín: Újpest Polgármesteri Hivatal díszterme
Időpont 2017 szeptember 21. 16 óra
Cím: Időtlen reformáció, a reformáció 500 éves jubileuma

Megnyitó dr. Hafenscher Károly a reformációi emlékév kormánybiztosa
Köszöntő: Zsigmond Barna Újpest Alpolgármestere

Előadások
Solymár Péter Az újpesti protestáns felekezetek reformátori üzenetei
Szabó László A reformáció gyakorlati teológiája

Várady Endre „…..de Istenünk igéje örökre megmarad.” A reformáció bibliai öröksége.

Közben a helyi zeneiskola diákjai reformátori énekekeket adnak elő

Áhítat keretében a református templomnál elhelyezzük az újpesti protestáns felekezetek reformációi molinóját. Igét hirdet Loránt Gábor
Fogadás

A múlt vagy a jövő öröksége a reformáció?

Budapesten egyetlen kerület van ahol mindkét protestáns reformátorról utcát neveztek el. Újpesten tisztelegtek így a történelmi személyiségekről! Most Újpest Önkormányzata és az Újpesti Protestáns felekezetek közösen emlékeznek a Reformáció 500 éves jubileumára. A konferencia címe kicsit provokáló módon szólítja meg az érdeklődőket: Időtlen reformáció! Így szeretnénk kihangsúlyozni, hogy nem csupán az 500 évvel ezelőtt egyháztörténeti és történelmi eseményre emlékezünk, amikor Luther Márton 1517 októberében kitűzte reformra invitáló vitatételeit, hanem a minden korban megtapasztalható „lelki akadálymentesítést”szeretnénk ünnepelni.  Isten munkálkodásának azt az erejét mutatjuk fel, amely történelmi sorsfordulókkal, egyházi megelevenedéssel és a bibliai kijelentés megtapasztalásával láttatja a reformációt.  Egy evangélikus lelkész ezt az örökséget így foglalta össze: Luther wormsi beszédének jegyében – a Szentírás, a józan ész és a lelkiismeret hármasságában kereshetjük a választ az Isten- és emberkérdésre.  Ez a válasz ma is fontos a világban, mert ahogyan a Lutheránus Világgyűlés idei mottója fogalmazza: „a megváltás nem eladó, az ember nem bocsátható áruba, a teremtés nem eladó!” –így válhat közös üzenetté protestánsoknak és Újpest minden polgárának, hogy Isten kegyelméből élünk. A Szentírás ökumenikus hitvallása nem csak papok és szerzetesek küldetéséről szól, hanem minden ember méltóságáról, amellyel betölthetjük spirituális feladatunkat: „Sáfárai vagyunk mindannak, amit Isten azért ruházott ránk, hogy segíthessünk vele felebarátunkon, s kötelesek vagyunk ezeknek kezeléséről számot adni. Akkor gazdálkodtunk helyesen, ha mindezt a szeretet törvénye szerint vittük véghez.” Kálvin János. Ez a lelkiség formálta sok híres újpesti küldetését is, mert Bay Zoltántól kezdve Gyökössy Endréig bezárólag sok protestáns talált lelki és testvéri otthonra ebben a városban, ezért mindig hálásan gondolnak a protestáns utódok a katolikus Károlyi István „városalapító” vallásszabadságot hirdető hitvallására. A protestáns etika, reformációra mint jövőbeli feladatra Albert Schweizer hívja fel a figyelmünket, amely ma különösen aktuális lehet: „A technikai fejlődés árnyoldalait, embertelen hatásait csak a magas etikai kultúra egyenlítheti ki, csak ez akadályozhatja meg, hogy technikai hatalmunkat önmagunk és embertársaink ellen fordítsuk; az emberiséget csak egy etikai reneszánsz mentheti meg.” Ezzel a gondolatsorral ajánlom mindenki figyelmébe az Időtlen Reformáció c. konferenciát, amelyet 2017 szeptember 21-én 16 órától tartunk az Újpesti Városháza dísztermében.

Solymár Péter

 

Újpesti Evangélikus Egyházközség

Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
E-mail: ujpestipap@gmail.com
Mobil: 06-20-824-4138
Lelkész: Solymár Péter
Felügyelő: Haba Gábor
Számlaszámunk: 11704007-20183107

 

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap 10 óra
Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
Újpesti Evangélikus Templom