Az igaz ember hitből él" Rm. 1.17"

Üdvözöljük az Újpesti Evangélikus Egyházközség honlapján

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap de. 10-kor

Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38

Számlaszámunk: 11704007 - 20183107

 

Perselypénz

Facebook

Adó 1%-a

AZ EVANGÉLIKUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN

Kedves Gyülekezet!

A bibliai tanítás sokszor beszél Isten oltalmáról, amely megnyilvánul abban a sejtésben, hogy valaki ismer bennünket, valaki számontart minket. Nem csak eredményeinket és teljesítményünket figyeli, hanem azt látja, hogy mi lenne életünk beteljesedése. Ebben a helyzetben Isten ígérete motiváló erő tud lenni emberségünkben, a jézusi figyelem tanács tud lenni szeretetünkre. Szükségünk van erre az erőre, mert társadalmi és gazdasági próbatételek közepette sok minden bizonytalanná válik. Az ígéret áldása legyen számunkra útmutatás az előttünk lévő időszakban. Isten oltalmáért imádkozva hirdetem az előttünk lévő alkalmakat.

 A parókia és lelkészi hivatal felújítása folyamatban van. Szigeteléssel és a nyílászárók cseréjével szeretnénk szépíteni és gazdaságossá tenni gyülekezetünk ingatlanját. Nagy öröm, hogy ezt a beruházást pályázati támogatással tudjuk kivitelezni, de nagy próbatétel, hogy a felmerülő műszaki megoldások tekintetében nem minden költséget tudunk elszámolni a pályázati forrás költségvetésében. Ezért is nagy figyelemmel kérjük a testvéreket, hogy minél többen támogassák anyagilag gyülekezetünket, mert anyagi lehetőségeink erősen visszaestek az elmúlt időszakban. A támogatásokról elismervényt küldünk, és visszaigazoljuk.

Szeptember 30-án befejeződnek a belső munkálatok, így arra kérjük a testvéreket, hogy délután 16 órától a hivatal és templom takarításában segítsenek. Örömmel várunk ezermester támogatókat is, akik a felújítás munkáit szakmailag kísérik.

Októberben kezdődő népszámlálás kapcsán kérjük, hogy mindazok, akik elismerik az evangélikus egyház hitéleti küldetését, jelezzék ezt a népszámlálás kérdései között. Sajnálatos, hogy 10 esztendővel ezelőtt nagyon sokan válaszoltak a vallási hovatartozás kérdésére úgy, hogy felekezeten kívüliek. Ez a bizonytalanság súlyos látlelete mai magyar társadalmunknak, európai közösségünknek. Bíztatok mindenkit, hogy vállalja evangélikus kötődését, így is támogatva egyházunk feladatvállalását, gyülekezetünk küldetését.

Október a reformáció hónapja, amelyben újra és újra keressük azt az üzenetet, amely szembesít bennünket Jézus küldetésének eredeti szándékával. Legyen bennünk ma is önvizsgálat, hogy mindazt, ami deformált bennünket az élő Istennel való kapcsolatban, azt reformáljuk. A Lélek által munkálkodó eredendő jót, pedig legyen lelkünk megújítani. Október 26 - 28-ig 18 órakor Reformációi Imahetet tartunk. Az evangélikus templomban október 27-én 18 órakor lesz az Istentisztelet.

Október 2-án 10 órakor a Teremtés Hete kapcsán hálaadó istentiszteletet tartunk, amelyben a liturgiai elemek a teremtettség hangját erősítik fel. Örömmel és szeretettel várunk mindenkit erre az alkalomra.

Október 9-én Családi Istentiszteletet tartunk 10 órakor. Templomunk dekorálását hittanos gyerekek végzik, ahol a hit erősítő szavai plakátként hirdetik: "Isten a mi oltalmunk, mindig biztos segítség a nyomorúságban". Örömmel vesszük a közösen alkotók táborának bővülését, így azok is, akik nem járnak hittanórára részt vehetnek a közös alkotásban.

 

Erős vár a mi Istenünk!

Solymár Péter

evangélikus lelkész
0620 824 4138

 

 

Újpesti Evangélikus Egyházközség

Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
E-mail: ujpestipap@gmail.com
Mobil: 06-20-824-4138
Lelkész: Solymár Péter
Felügyelő: Haba Gábor
Számlaszámunk: 11704007-20183107

 

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap 10 óra
Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
Újpesti Evangélikus Templom