Az igaz ember hitből él" Rm. 1.17"

Üdvözöljük az Újpesti Evangélikus Egyházközség honlapján

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap de. 10-kor

Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38

Számlaszámunk: 11704007 - 20183107

 

Adó 1%-a

Facebook

AZ EVANGÉLIKUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN

December 26-án 10 órától a Magyar Rádió Kossuth adója élõ egyenes adásban közvetíti az Újpesti Evangélikus Egyházközség istentiszteletét. Szeretettel hívjuk testvéreinket, kérjük, hogy a templomba érkezzenek meg 10 óra elõtt tíz perccel. Jelenlétükkel, énekükkel, imádságukkal emeljék az élõ adás színvonalát.
December 17. 10 óra Ádvent 3. vasárnapja Gyermekek karácsonya
December 17. 18 óra Ifjúsági istentisztelet Fiatalok karácsonya
December 24. 10 óra Ádvent 4. vasárnapja
December 24-én délután 16 óra Szenteste Liturgiája
December 25-én, 26-án délelõtt 10 óra Ünnepi Istentisztelet
December 26-án a 10 óra kezdõdõ istentiszteletet a Kossuth Rádió élõ egyenes adásban közvetíti
December 31-én este 18 óra Hálaadó istentisztelet
Január 1-én délelõtt 10 óra Úrvacsorai istentisztelet

újpesti evangélikus egyházközség körlevele 2006. december

 

„Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem,

a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem.” Mt 7,17

Vesszõszál hajt ki Isai törzsökérõl,

hajtás sarjad gyökereirõl.

Az ÚR lelke nyugszik rajta,

a bölcsesség és értelem lelke,

a tanács és erõ lelke, az ÚR ismeretének

és félelmének lelke.” Ézs 11,1

 

 

Karácsony a jó fa ünnepe!

A hírlevél teljes anyaga letölthetõ -KLIKK-
Az Újpesti Evangélikus Templom gyülekezeti teremében 2006. november 12-én,
vasárnap, 17.00 -kor

szeretetvendégség keretében

Dr. Harmati Béla püspök
és Polgár Rózsa iparmûvész
Teológiai és mûvészeti ars poeticám címmel elõadást tartanak.


Szeretetettel várunk mindenkit
Az Újpesti Evangélikus Templomban 2006. október 22-én az igehírdetés szolgálatát Kodácsy Tamás a Károli Gáspár Református Egyetem lelkésze végzi. Istentisztelet után pedig a forradalom napjairól emlékeznek a gyülekezet tagjai kötetlen fórumbeszélgetésben a közösségi teremben. Szeretetettel várunk mindenkit.

Istentiszteletek a Nagyhéten

 

Április 13.

Nagycsütörtök 18.00 -kor

 

Április 14.

Nagypéntek 10.00

Passió 18.00

 

Április 16.

Húsvéti virrasztás 05.00

Húsvéti istentisztelet 10.00

 

Április 17.

Húsvét 2.napja 10.00

                            Igét hirdet: Solymár Gábor

2006. Március 8-tól gyülekezetünkben felnõtt-keresztségre elõkészítõ alkalmakat tartunk.

Kezdési idõpont: Március 8. 18.00

Március 8. Az Ószövetség üzenete

Március 15. Az evangéliumok üzenete

Március 22. Hitvallások

Március 29. Imádságok; Ünnepek

Április 5. Szentség

Április 12. Az egyház múltja és jelene

Minden alkalmat este 6-kor kezdünk. Szeretettel várjuk jelentkezését! Érdeklõdni lehet Solymár Péternél a 06/20 824-4138-as telefonszámon.
Február 20-án az Evangélikus Lelkészi Hivatalban a IV. kerületi KÉSZ /Keresztény Értelmiségi Közösség/ tartja meg összejöveteli alkalmát. A rendezvényre szeretettel várunk mindenkit.

Február 25-én 17- órától az Újpesti Evangélikus Gyülekezeti teremben tartunk közösségi rendezvényt, egy üst fánk mellett, a gyermekek színházi jeleneteit nézve, beszélgetünk közös dolgainkról! Szeretettel hívunk mindenkit!
Február 19-én a Protestán Felekezetek Napját ünnepeljük. Délelõtt 10-kor Lóránt Gábor református lelkész fog prédikálni. 16-órától a Baptista Imaházban, /Kassai u. 26./ Dr. Tomka Ferenc tart elõadást a Gyülekezeti kisközösségek szerepérõl.
Január 18-án 17- órától Rákospalotán a Hubay Jenõ tér 4. szám alatti rendezvényteremben, Farsangi Összejövetelre hívjuk a hittanos gyermekeket. Játékkos, zenés mulatságra várunk mindenkit! Este 8-tól pedig az idõsebb /egyetemista/ korosztály számára kezdõdik a farsang!

Újpesti Evangélikus Egyházközség

Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
E-mail: ujpestipap@gmail.com
Mobil: 06-20-824-4138
Lelkész: Solymár Péter
Felügyelő: Haba Gábor
Számlaszámunk: 11704007-20183107

 

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap de. 10-kor
Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
Istentisztelet Káposztásmegyeren:
Minden hónap 1. vasárnap reggel 9 óra
Cím: Tóth Aladár u. 2-4, Szentháromság Templom kápolnája
Minden hónap 3. vasárnapján 9-kor cím: Megyeri Klubban! Megyeri u. 207/D